PR

盛年不再来

盛年不再来(shèng nián bù zài lái)

意味:盛年重ねて来らず、若い時は二度ない

若い盛りは一生のうちに二度とは来ないということ。

例:盛年不再来,岁月不待人
「盛年重ねて来らず、歳月人を待たず」
例:盛年不再来,一日难再晨
「盛年重ねて来らず、一日再び晨なり難し(一日に朝は一度だけ)」
例:盛年不再来,这句话真的没有在骗人
「若い時は二度ない、この話は本当に偽りがない」